SAF AQUA  Board

®

Praca na desce SAF AQUA® Board pozwala zwiększyć niestabilność ciała i zaangażować większą liczbę grup mięśniowych w celu kształtowania równowagi, która jest jednym z najważniejszych składników sportowych umiejętności (leży u podstaw każdego ruchu). Niezależnie od tego czy ruch jest zdominowany poprzez siłę, szybkość, elastyczność czy wytrzymałość, równowaga będzie zawsze jego częścią składową. Zależne od dobrze rozwiniętego zmysłu równowagi są także koordynacja ruchowa i zwinność.

Mamy tendencję do myślenia o równowadze w pozycji statycznej (w tradycyjnej definicji jest to utrzymywanie ustalonej pozycji przez pewien okres czasu). Deski SAF AQUA® Board i praca w środowisku wodnym umożliwiają nam  dynamiczną pracę nad kształtowaniem równowagi. Nauka równowagi musi być prowadzona w sposób progresywny. Celem jest, aby stale zwiększać świadomość znaczenia równowagi poprzez ciągłe tworzenie niestabilności aż do dalszego wzrostu stabilności. Trening SAF AQUA® Board daje nam właśnie takie możliwości. Podczas pracy na deskach SAF AQUA® Board receptory czucia głębokiego, na drodze sprzężenia zwrotnego, pozwalają na właściwe uruchomienie mięśni i wykonanie ćwiczenia zgodnie z założonymi celami.

Najbliższe szkolenie SAF AQUA® Board odbędzie się 27 maja 2017 r.

w Poznaniu.